Workshop: Hoe vind ik mijn plaats in de klas

Workshop Mijn plaats in de klas

Dankzij het M-decreet krijgen steeds meer bijzondere kinderen de kans om de stap naar het "gewone" onderwijs te zetten.
Die stap is voor het kind zelf niet evident, want net door die grote stap in het onbekende is de confrontatie met zijn/haar beperking soms (vaak?) nog groter.
Ook de nieuwe mede-leerlingen ontdekken een wereld die tot dan toe vaak voor hen nog onbekend was en mogelijk geldt dat zelfs voor de meester of juf van de klas.

Voor de klassen die hier nood aan hebben, geef ik graag een workshop waarin we samen op zoek gaan naar alle MOGELIJKHEDEN die deze nieuwe situatie biedt.
Op een plezante manier zoeken we samen de volgende zaken uit:
* Waar kan de nieuwe leerling een meerwaarde betekenen in onze klas?
* Hoe kunnen wij de nieuwe leerling helpen zonder dat hij/zij het gevoel krijgt betutteld te worden?
* Hoe kan de nieuweling mij helpen? Want die heeft ook talenten en zo er zijn zeker zaken waar hij/zij dan weer beter in is.
* Wat kunnen wij van elkaar leren?
En nog zoveel meer...
Wij beseffen dat scholen niet de grote budgetten hebben. Daarom hebben wij een paar mogelijkheden bedacht waar wij vanuit Krijtlijn blij van worden en waarvan wij denken dat jullie er vanuit jullie school er ook wel vrolijk van zullen worden.

Meer weten over

Hoe vind ik mijn plaats in de klas