Boem, explodeer, implementeer. Transformeer

27,00

Met BOEM! Explodeer Implementeer Transformeer neemt Sofie de lezer mee op een
ontdekkingsreis van het zelf. Ze heeft het niet alleen over zelfzorg van de
zorgbehoevende, maar ook over de zo belangrijke zelfzorg van de zorgverlener, die
op deze manier het goede voorbeeld toont. In een maatschappij waarin de
zorgverlening duurder en de wachtlijsten langer worden, is het van belang om de
toegang tot zorg binnen het gezin mogelijk te maken en de zelfredzaamheid van de
zorgbehoevende te ondersteunen.
Dit heeft Sofie in dit boek goed verwoord.
Haar verhaal, dat rijkelijk geïllustreerd is met mooie quotes en cartoons, biedt
ondersteuning voor jong en oud, zorgbehoevende en zorgverlener.
De kijk op het eigen ik herstellen, waarbij inclusie wordt toegelaten en
aangemoedigd… het kan, het mag en vooral: het zal tot vrijheid leiden.
Omgekeerd komt zo’n houding ook de zorgrelatie ten goede.
Pak de teugels in handen en zoek je eigen weg, want alles begint bij jezelf!